Δύο μεγάλες διακρίσεις για την Politech Power στα Circular Economy Awards 2023.

Η οικολογική συνείδηση και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο dna μας.
Aσημένιο βραβείο στην κατηγορία Waste Prevention και χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Repair & Reuse απέσπασε η Politech Power στα Circular Economy Awards 2023, που διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα...

Δύο μεγάλες διακρίσεις για την Politech Power στα Circular Economy Awards 2023.

Η οικολογική συνείδηση και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο dna μας. 

Aσημένιο βραβείο στην κατηγορία Waste Prevention και χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Repair & Reuse απέσπασε η Politech Power στα Circular Economy Awards 2023, που διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.

Οι διακρίσεις αφορούν στο πρωτοποριακό συμβόλαιο συντήρησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων βάσει κατάστασης ή αλλιώς Condition Based Maintenance που εδώ και καιρό εφαρμόζει η Politech Power. Το Condition Based Maintenance είναι ο πιο οικολογικός, αποδοτικός & οικονομικός τρόπος συντήρησης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων που βασίζεται σε τεχνικές πρόγνωσης βλαβών.

Μέχρι σήμερα, η Politech Power παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη σε περισσότερα από 500 Η/Ζ, στα οποία οι πελάτες άλλαζαν κάθε έτος λιπαντικά και αντιψυκτικά. Με το νέο τρόπο συντήρησης, ο μέσος όρος απόδοσης των λιπαντικών και των αντιψυκτικών κυμαίνεται στα 3-4 έτη, ανάλογα πάντα με τη χρήση του κάθε μηχανήματος, με αποτέλεσμα 50.000 λιγότερα λίτρα αποβλήτων κάθε έτος! 

Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένα περίπου 30.000 εφεδρικά Η/Ζ. Στο 80% γίνεται συντήρηση κάθε έτος, με την ετήσια παραγωγή αποβλήτων να φτάνει κατά προσέγγιση στα 720.000 λίτρα λιπαντικού και στα 1.200.000 λίτρα αντιψυκτικού! Με το Condition Based Maintenance θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως 1.920.000 λίτρα αποβλήτων. 

Στην Politech Power διαπνεόμαστε από βαθιά οικολογική συνείδηση που θέλουμε να εφαρμόζουμε στην πράξη και έτσι η εξεύρεση λύσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα αποτελεί υποχρέωση και βασική μας προτεραιότητα.  

Το νέο πλάνο Condition Based Maintenance αποτελεί μια απόδειξη αλλά και μια δέσμευση για την Politech Power να συνεχίσουμε πάντα με αυτή τη φιλοσοφία.

Βήματα τεχνικού ελέγχου καλής λειτουργίας Η/Ζ – μέρος δεύτερο

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα βασικά βήματα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Διαβάστε περισσότερα...

Βήματα τεχνικού ελέγχου καλής λειτουργίας Η/Ζ - μέρος δεύτερο

Σε συνέχεια του πρώτου μέρους, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα βασικά βήματα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα δούμε όλες τις εργασίες που αφορούν στα παρακάτω:

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες των ειδικών και τις οδηγίες που αναφέρονται στα εγχειρίδια του εκάστοτε κατασκευαστή Η/Ζ. Με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των τεχνικών όσο και των μηχανημάτων.

Εμπιστευτείτε την Politech Power για τεχνικές εργασίες και συντηρήσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών!

Η Politech Power με ιδιαίτερα έμπειρο τεχνικό προσωπικό και πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συντηρήσεων σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα για κάθε εργασία που αναλαμβάνει. Οι τεχνικοί μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι στα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και στόχος τους είναι να φέρουν εις πέρας κάθε μικρό ή μεγαλύτερο έργο.

Καλέστε μας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε και για τη συντήρηση του δικού σας κρίσιμου εξοπλισμού. 

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Έλεγχος υγρών και ακροδεκτών μπαταρίας.

Ανοίγουμε τα καπάκια της μπαταρίας, ελέγχουμε αν τα στοιχεία έχουν υγρά και κάνουμε πυκνομέτρηση. Ελέγχουμε τους ακροδέκτες να είναι καλά σφιγμένοι στους πόλους της μπαταρίας.

2. Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων.

Κάνουμε γενικό έλεγχο για φθαρμένα καλώδια, χαλαρούς ακροδέκτες και συνδέσεις.

3. Έλεγχος ιμάντα εναλλάκτη φόρτισης.

Ελέγχουμε τον ιμάντα αν είναι φθαρμένος ή χαλαρός. Αν χρειάζεται, γίνεται τάνυση του ιμάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κατασκευαστή.

4. Ένδειξη βολτόμετρου D.C. κατά τη φόρτιση.

Γράφουμε την ένδειξη του βολτόμετρου D.C. κατά τη λειτουργία του κινητήρα και την τάση του ηλεκτρονικού φορτιστή με σταματημένο κινητήρα. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται με το πολύμετρο. Για 12V συστήματα η τάση όταν δουλεύει ο κινητήρας θα πρέπει να είναι 14V-14,1V και με σταματημένο κινητήρα 13,1V- 13,6V. Για 24V συστήματα, η τάση όταν δουλεύει ο κινητήρας θα πρέπει να είναι 27,8V και με σταματημένο κινητήρα 26,2V-26,7V. Για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας του φορτιστή μπαταρίας μετράμε το ρεύμα φόρτισης με αμπερόμετρο και ελέγχουμε για τυχόν υπερφόρτιση της μπαταρίας.

5. Έλεγχος ενδεικτικών λυχνίων.

Πατάμε το πλήκτρο για δοκιμή των λυχνιών για να δούμε αν ανάβουν.

6. Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού.

Ο έλεγχος με φορτίο γίνεται μόνον αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον υπεύθυνο για την εγκατάσταση που τροφοδοτεί το Η/Ζ.

Γυρίζουμε τον επιλογικό διακόπτη στην θέση TEST 1, το H/Z θα ξεκινήσει και θα λειτουργήσει χωρίς φορτίο. Στη συνέχεια γυρνώντας τον διακόπτη στην θέση AUTO θα σταματήσει μετά από ένα χρονικό διάστημα. Μετά γυρίζουμε τον διακόπτη στην θέση TEST 2 το H/Z θα ξεκινήσει και θα λειτουργήσει με φορτίο.

Στη συνέχεια γυρνώντας τον διακόπτη στην θέση ΑUTO θα σταματήσει μετά aπό ένα χρονικό διάστημα.

Πιο ολοκληρωμένος τρόπος ελέγχου είναι να κάνουμε διακοπή του δικτύου της _ΕΗ από το πεδίο ισχύος διότι έτσι ελέγχουμε αν η γεννήτρια θα λειτουργήσει όταν θα έχουμε πραγματική διακοπή της _ΕΗ (Με αυτόν τον τροπο ελέγχεται η καλή λειτουργία και του επιτηρητή τάσης _ΕΗ ). 

7. Έλεγχος λειτουργίας οργάνων.

Ελέγχουμε τη λειτουργία των οργάνων. Γυρνάμε τον επιλογικό διακόπτη του βολτόμετρου A.C. του Η/Ζ και βλέπουμε τις ενδείξεις της τάσης των τριών φάσεων (πολική και φασική). Γυρνάμε τον επιλογικό διακόπτη του αμπερόμετρου A.C. και βλέπουμε τις ενδείξεις της έντασης των τριών φάσεων (κατα τη λειτουργία του Η/Ζ με φορτίο). Σε περίπτωση όπου οι ενδείξεις των οργάνων δεν φαίνονται σωστές (π.χ. χαμηλή τάση, ασυμμετρία εντάσεων κλπ.) επιβεβαιώνουμε την καλή λειτουργία των οργάνων μετρώντας τάσεις και ρεύματα με πολύμετρο και αμπεροτσιμπίδα αντίστοιχα. Τέλος μετράμε με το πολύμετρο τη συχνότητα και επιβεβαιώνουμε τη σωστή ένδειξη του συχνόμετρου του Η/Ζ. 

 1. Έλεγχος μίζας.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο στη μίζα. Ελέγχουμε τις συνδέσεις, τους ακροδέκτες αν είναι χαλαροί ή φθαρμένοι.

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 1. Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων.

Ελέγχουμε τις συνδέσεις αν είναι χαλαρές και τις καλωδιώσεις αν είναι φθαρμένες. 

 1. Έλεγχος διακόπτη φορτίου.

Ελέγχουμε τον διακόπτη φορτίου αν ανοίγει και κλείνει κάνοντας χειρισμό με το χέρι, χωρίς να λειτουργεί το Η/Ζ. 

 1. Έλεγχος πεδίου ισχύος.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο στο πεδίο ισχύος και ελέγχουμε για χαλαρές συνδέσεις και φθαρμένα καλώδια. Επίσης ελέγχουμε την εσωτερική καθαριότητα του πεδίου ισχύος. Σε περίπτωση που απαιτείται εσωτερικός καθαρισμός του πεδίου ισχύος, γίνεται αφού διακόψουμε την παροχή τάσης _ΕΗ προς το πεδίο σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της εγκατάστασης του Η/Ζ. 

 1. Ένδειξη βολτόμετρου A.C.

Γράφουμε τις ενδείξεις του βολτόμετρου A.C., L1-L2, L2-L3,L3-L1, L1-N, L3-N.

 1. Ένδειξη αμπερομέτρου A.C.

Γράφουμε τις ενδείξεις του αμπερομέτρου A.C., L1, L2-L3. 

 1. Ένδειξη συχνομέτρου

Mετράμε την συχνότητα με το πολύμετρο και επιβεβαιώνουμε τη σωστή ένδειξη του συχνόμετρου του Η/Ζ. Eπιβεβαιώνουμε ότι η συχνότητα είναι η σωστή σύμφωνα με την ονομαστική του Η/Ζ, αλλιώς ρυθμίζουμε ανάλογα τις στροφές του κινητήρα. Γράφουμε την ένδειξη του συχνομέτρου.

Ζ. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 1. Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων κινητήρα.

Γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κινητήρα. 

 1. Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα.

Ελέγχουμε οπτικά τους αγωγούς εξατμίσεως, τους σιγαστήρες και τις συνδέσεις αυτών, την κατάσταση της μόνωσής τους, αν υπάρχουν διαρροές καυσαερίων και αν η στήριξη όλων είναι καλή. Αν το Η/Ζ έχει ηχομονωτικό κάλυμμα ελέγχουμε αν υπάρχει κλαπέτο στην απόληξη της εξάτμισης και αν αυτό ανοιγοκλείνει ελεύθερα κινούμενο από τα καυσαέρια.

 1. Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων.

Ελέγχουμε τις αντικραδασμικές βάσεις αν είναι σε καλή κατάσταση ή έχουν φθαρεί ή κοπεί. 

 1. Έλεγχος προθερμαντήρα νερού.

Αν το Η/Ζ έχει προθερμαντήρα νερού θα πρέπει το νερό να έχει θερμοκρασία ανάλογα με τη ρύθμιση του θερμοστάτη της αντίστασης. Σε αντίθετη περίπτωση ελέγχουμε την καλή λειτουργία του κυκλώματος τροφοδοσίας του προθερμαντήρα και της αντίστασης. Επίσης ελέγχουμε αν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού υγρού. 

 1. Περιποίηση Η/Ζ.

Καθαρίζουμε όπου απαιτείται ακροδέκτες, συνδέσεις, από σκόνη. Σκουπίζουμε υγρά-μπαταριών αν υπάρχουν πάνω στις μπαταρίες, λάδια, πετρέλαια ή ψυκτικό υγρό από τυχόν διαρροές και γενικά φροντίζουμε να υπάρχει μία καλή εικόνα του Η/Ζ.

Η. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνουμε το σχετικό έντυπο σημειώνοντας τις παρατηρήσεις μας. Σε περίπτωση που γίνονται πρόσθετες εργασίες αυτές αναφέρονται στις παρατηρήσεις στο τέλος του εντύπου (π.χ. έγινε αντικατάσταση μπαταρίας). Το έντυπο συμπληρώνεται σε δυο αντίγραφα. Το ένα παραδίδεται στον πελάτη επιτόπου ή τοποθετείται σε πλαστική θήκη αναρτημένη σε ασφαλές σημείο πάνω στο Η/Ζ. Το δεύτερο αντίγραφο παραδίδεται στο γραφείο για αρχειοθέτηση.

Καλέστε μας στο 210981321 για να συζητήσουμε πώς μπορεί η Politech Power να υποστηρίξει τη συντήρηση και τον τεχνικό έλεγχο και για τη δική σας εγκατάσταση.