Πεδίο Μεταγωγής

Το πεδίο μεταγωγής είναι ο πίνακας που θα εξασφαλίσει ότι το ρεύμα από το Η/Ζ θα τροφοδοτήσει με ασφάλεια τα φορτία της εγκατάστασης. Οι λάθος επιλογές, ο κακός σχεδιασμός και η αστοχία υλικών είναι οι βασικοί λόγοι που μπορεί να εκκινήσει κανονικά το Η/Ζ σε μια διακοπή ρεύματος αλλά να μην τροφοδοτήσει ποτέ τα φορτία. Αντίστοιχα, μπορεί μετά από διακοπή ρεύματος να επιστρέψει η κύρια παροχή και τα φορτία να μην μεταφερθούν ποτέ στην κύρια παροχή και να μείνουν στο Η/Ζ.

Για την αποφυγή όλων των ανωτέρω παρέχουμε προσεκτικά επιλεγμένα πεδία μεταγωγής με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για κάθε εφαρμογή ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας της εγκατάστασης.