Black Building Test

Το Black Building Test γίνεται για να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες η ετοιμότητα και η συνέχεια μιας κρίσιμης εγκατάστασης. Πρακτικά είναι η πλήρης διακοπή ρεύματος σε μια εγκατάσταση για να προσομοιαστεί μια πραγματική διακοπή ρεύματος από το δίκτυο.

Τι θα συμβεί σε μια κρίσιμη εγκατάσταση αν χαθεί η παροχή ρεύματος; Έχει σχεδιαστεί σωστά και λειτουργούν όλες οι εναλλακτικές παροχές ρεύματος όπως θα έπρεπε; Είναι η εγκατάσταση έτοιμη να αντιμετωπίσει μια τέτοια περίπτωση; Ποια είναι η ετοιμότητα του εξοπλισμού σε ένα τέτοιο γεγονός;

Δεδομένης του αντίκτυπου που έχει μια διακοπή ρεύματος σε μια κρίσιμη εγκατάσταση χρειάζεται ένα σωστό και λειτουργικό πλάνο ετοιμότητας. Αυτό περιλαμβάνει εκπαίδευση και δοκιμή όλης της εγκατάστασης για να εξασφαλιστεί αυτή η ετοιμότητα.

Η POLITECH με την εμπειρία ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό σχεδιάζει και υλοποιεί Black Building Test σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με την παρουσία.