Κοινωνικές δράσεις

Κοινωνικές Δράσεις

Κάθε χρόνο η POLITECH επιλέγει μια οργάνωση και την στηρίζει. Έπειτα από προσεκτική ανάλυση των προτάσεων που έρχονται από το προσωπικό της εταιρείας ή τους πελάτες μας, επιλέγουμε κάθε έτος μια οργάνωση που θεωρούμε ότι θα ωφεληθεί περισσότερο. Προσέχουμε να επιλέγουμε κάθε χρόνο διαφορετική οργάνωση, ώστε να εξασφαλίζεται ποικιλία δράσεων

«Για το Χαμόγελο του παιδιού» – Δεκέμβριος 2020

Ευχαριστήρια-Επιστολή-απο-ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρερχόμενων  υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία παρακολουθεί και ιχνηλατεί  τις ανάγκες των πελατών καθώς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες και καινοτόμες υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Για την εταιρεία η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών των πελατών. Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη. Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο του άμεσου κόστους αγοράς, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους. Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών. Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες. Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων και κανονισμών.

H Διοίκηση της εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη διαρκή και ομαλή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας είναι εξουσιοδοτημένος όσον αφορά τις διαδικασίες συντονισμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να είναι σύμφωνο προς τα επιλεγμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Τέλος ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει την τελική ευθύνη για αποδοχή ή απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με την εμφάνιση ή εξάλειψη συστηματικών αστοχιών ποιότητας.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

Την βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, την συμπίεση του ποσοστού αστοχιών σε παρεχόμενες υπηρεσίες, την αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών, διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Συντήρησης (Hellenic Maintenance Society) HMS

Γεωγραφική κάλυψη

Γεωγραφική Κάλυψη

Το πανελλαδικό δίκτυο μας από εξειδικευμένους τεχνικούς Η/Ζ,  σημεία έκτακτης ανατροφοδότησης, διάγνωσης και διαχείρισης  καυσίμου εξασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση για έκτακτη ή προγραμματισμένη ανάγκη σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. 

Με έμπειρα συνεργεία σε επιλεγμένα μέρη σε όλη την Ελλάδα καλύπτουμε κάθε ανάγκη για τεχνική κάλυψη Η/Ζ και Υποσταθμών.

Το κέντρο ελέγχου και κεντρικής διαχείρισης βρίσκεται στην Αθήνα από όπου λειτουργεί το βλαβοληπτικό κέντρο και γίνεται ο συντονισμός των εργασιών για όλη την Ελλάδα.

 

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία

Η POLITECH δημιουργήθηκε από ανθρώπους με πολυετή εμπειρία στον χώρο της συντήρησης των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ. Η ανάγκη για εξέλιξη των μεθόδων συντήρησης και των τεχνικών υπηρεσιών με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία των Η/Ζ την μείωση του κόστους συντήρησης και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών ήταν πάντα ένα στοίχημα που οι παραδοσιακές τεχνικές συντήρησης το έχαναν.

Έχοντας λοιπόν ως βάση την πολυετή εμπειρία σε συντηρήσεις εγκαταστάσεων και σκαφών, δημιουργήσαμε την POLITECH με στόχο να παρέχουμε υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε κρίσιμη εγκατάσταση στην αδιάλειπτη λειτουργία ακόμα και σε μια διακοπή ρεύματος.

Όραμα:
Καλύπτοντας όλη την Ελλάδα, η POLITECH θα γίνει η No1 εταιρεία παροχής καινοτόμων τεχνικών υπηρεσιών για τα εφεδρικά Η/Ζ για κάθε κρίσιμη εγκατάσταση και οργανισμό.

Αποστολή:
Να παρέχουμε πραγματική εξασφάλιση και ξεγνοιασιά…

  1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν και ξεπερνούν τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκαν
  2. Οι διαδικασίες μας εξασφαλίζουν ότι οι υποσχέσεις μας είναι εφικτές και τηρούνται
  3. Οι άνθρωποι μας επιδεικνύουν ακεραιότητα και αφοσίωση για να  ξεπεράσουν  τις προσδοκίες των πελατών μας

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την POLITECH και τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.