Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση κατά ISO9001/2015 για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Συντήρησης (Hellenic Maintenance Society) HMS


Ε10 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001