Συστήματα Συμπαραγωγής

Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού (CHP)

Η ουσία των συστημάτων συμπαραγωγής είναι η παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων καθώς και σημαντική μείωση ρύπων CO2.

Οι συμπαραγωγές ήδη είναι διαδεδομένες σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

Μικρο Συμπαραγωγή

Το κύριο πλεονέκτημα της συμπαραγωγής είναι ότι το καύσιμο εκμεταλλεύεται πλήρως, με ελάχιστες απώλειες. Αντίθετα τα εργοστάσια παραγωγής έχουν σημαντικές απώλειες ενέργειας σε θερμότητα που χάνεται στον αέρα. Τέλος τα συστήματα συμπαραγωγής μειώνουν τις απώλειες του δικτύου μεταφοράς από την παραγωγή μέχρι τον τελικό χρήστη.

Η περιττή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το σύστημα διοχετεύεται στο δίκτυο με επίσης σημαντικά οφέλη για τον τελικό πελάτη

Ο πυρήνας του EnerTwin


BvOF_2017_0316_BC_license_MTT_-_EnerTwin_-presentations-

Η μικρο τουρμπίνα της EnerTwin έχει βασιστεί σε υφιστάμενους υπερτροφοδότες από την αυτοκινητοβιομηχανία. Συνεπώς είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι και με ελάχιστη έως καθόλου συντήρηση.

Το EnerTwin είναι ένα σύγχρονο σύστημα θέρμανσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του τόσο για ζεστό νερό όσο και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δεξαμενή ζεστού νερού, ή ακόμα και να συνδεθούν πολλές μονάδες μαζί ή σε συνδυασμό με υφιστάμενους λέβητες.

Για παράδειγμα

  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
  • Βιομηχανίες με σχετικά χαμηλή ζήτηση ζεστού νερού
  • Μεγάλα κτίρια κατοικιών
  • Σπίτια με πισίνες, σάουνες κτλ
  • Σχολεία , γυμναστήρια κτλ
  • Δημόσια κτίρια.
  • Βενζινάδικα
  • Ξενοδοχεία και εστιατόρια
  • Καταστήματα
  • Νοσοκομεία μ γηροκομεία

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σαν υποπροϊόν της παραγωγής ζεστού νερού δίνει στον τελικό χρήστη σημαντικά οικονομικά οφέλη. Τα οφέλη αυτά φτάνουν μέχρι και 25% σε ετήσια βάση. Τα οφέλη αυτά προκύπτουν από το χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας σε σχέση το κόστος του δικτύου παροχής ενέργειας.

Το σύστημα της Enertwin είναι το μοναδικό σύστημα συμπαραγωγής που βασίζεται σε μια μικροτουρμπίνα. Συνεπώς το κόστος συντήρησης είναι σημαντικά χαμηλότερο από ανταγωνιστικά συστήματα που βασίζονται σε απλούς κινητήρες εσωτερικής καύσης(κυψέλες υδρογόνου, κινητήρες αερίου κτλ). Επιπρόσθετα λόγω της αξιοπιστίας των τουρμπινών το Enertwin εχεί σημαντικά μικρότερη πιθανότητα βλάβης σε σχέση με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Ένα παράδειγμα για διάφορες εναλλακτικές λύσεις παραγωγής ζεστού