Συστήματα καθαρισμού πετρελαίου

Οι εποχές που μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε πετρέλαιο σε μια δεξαμενή και να το “ξεχάσουμε” έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια. Οι αλλαγές στα καύσιμα και η εξέλιξη των μηχανών έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για σταθερή συντήρηση εκτός από το Η/Ζ και του πετρελαίου στην δεξαμενή καυσίμου. Δεδομένης και της ιδιαιτερότητας που έχουν τα Η/Ζ που λειτουργούν ως εφεδρικές πηγές ρεύματος το μεγαλύτερο διάστημα βρίσκονται σε ακινησία και ευνοείτε η αλλοίωση του καυσίμου.

Η POLITECH παρέχει λύσεις είτε αυτόματες με απομακρυσμένο έλεγχο είτε και χειροκίνητες για σταθερό καθαρισμό του πετρελαίου στην δεξαμενή με σκοπό την ασφαλή επιμήκυνση της διάρκειας ζωής τους. Τα μοναδικά φίλτρα που χρησιμοποιούμε φιλτράρουν στα 0,5  micron και απομακρύνουν νερό, σωματίδια και βακτήρια!

Καλέστε μας να σχεδιάσουμε μαζί την λύση που ταιριάζει στην εγκατάσταση σας.