Χημικές Αναλύσεις Υγρών Η/Ζ

Η POLITECH με σαφή προσανατολισμό στην πρόληψη παρά στην αποκατάσταση βλαβών στα Η/Ζ υλοποιεί σε συνεργασία με παγκόσμιο ηγέτη στις αναλύσεις υγρών για προγνωστική συντήρηση τεχνικές έγκαιρης διάγνωσης με χημικές αναλύσεις σε όλα υγρά του Η/Ζ λάδι, πετρέλαιο, αντιψυκτικό ώστε να εντοπίζεται έγκαιρα κάθε πιθανή δυσλειτουργία στα Η/Ζ.

Τα οφέλη από τις χημικές αναλύσεις είναι:

  1. Εντοπίζει μικρά προβλήματα από τα γίνουν σημαντικές και δαπανηρές  βλάβες
  2. Βοηθάει στην πρόγνωση της διάβρωσης του μηχανήματος και της διάρκειας ζωής του
  3. Βοηθάει στην δημιουργία πλήρους ιστορικού κατάστασης ώστε να χρησιμοποιείτε για πρόγνωση απόδοσης του μηχανήματος
  4. Αυξάνει την αξία του μηχανήματος παρέχοντας πλήρες ιστορικό συντηρήσεων και επεμβάσεων.

“ An ounce of prevention is better than a pound of cure” Benjamin Franklin

“ Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις” Ιπποκράτης

Καλέστε μας τώρα για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη των χημικών αναλύσεων και τα οφέλη για το Η/Ζ σας.