Εγκαταστάσεις Δεξαμενών καυσίμου Η/Ζ

Η σωστή εγκατάσταση μιας δεξαμενής καυσίμου επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του καυσίμου που έχει μέσα της. Μια σωστά μελετημένη εγκατάσταση δεξαμενής καυσίμου μπορεί να επιμηκύνει σημαντικά την διάρκεια ζωής του καυσίμου και να προλάβει σημαντικά προβλήματα στον κινητήρα του Η/Ζ.

Στην POLITECH διαθέτουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να μελετήσουμε και να εγκαταστήσουμε δεξαμενές καυσίμου ώστε να καλύπτουν πλήρως τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές αλλά και να διατηρούν το καύσιμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.