Εγκαταστάσεις Γεννητριών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Η Politech Power, με την εμπειρία, την αξιοπιστία και την πιστοποίηση ISO 9001:2015 των υπηρεσιών της, μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης και εκκίνησης ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στον χώρο σας. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν κάθε έργο εγκατάστασης και εκκίνησης ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.


Επίσης αναλαμβάνουμε πλήρως και τη μετεγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σας σε νέα τοποθεσία όσο δύσκολη και αν είναι η μεταφορά. Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

  • Τη σωστή επιλογή του χώρου
  • Τη σωστή έδραση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
  • Τα ηλεκτρολογικά
  • Τα κανάλια αερισμού
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση των εξατμίσεων
  • Την προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου


καθώς και ό,τι άλλο απαιτηθεί για τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σύμφωνα με τις σωστές προδιαγραφές.