Εγκαταστάσεις γεννητριών Η/Ζ

Η POLITECH με την εμπειρία την αξιοπιστία αλλά και την πιστοποίηση ISO 9001:2015 των υπηρεσιών της μπορεί να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης και εκκίνησης ενός Η/Ζ στον χώρο σας. Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας μπορούν να αναλάβουν κάθε έργο εγκατάστασης και εκκίνησης ενός Η/Ζ.

Επίσης αναλαμβάνουμε πλήρως και την μετεγκατάσταση του Η/Ζ σας σε νέα τοποθεσία όσο δύσκολη και αν είναι η μεταφορά. Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την σωστή επιλογή του χώρου, την σωστή έδραση του Η/Ζ, τα ηλεκτρολογικά, τα κανάλια αερισμού, την προμήθεια και εγκατάσταση των εξατμίσεων, την προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενής καυσίμου καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί για την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση του Η/Ζ σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.