Μελέτη και Διαστασιολόγηση Γεννητριών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Η προμήθεια ενός Η/Ζ δεν είναι εύκολη υπόθεση!

Ο ρόλος μας είναι να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία.

Τι κάνει τη διαδικασία δύσκολη:

Ένα λάθος στη μελέτη και διαστασιολόγηση του μπορεί να δημιουργήσει συνεχείς τριβές με τον προμηθευτή και στο τέλος το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος να μην επαρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για τις οποίες αγοράστηκε από την αρχή. Από την άλλη, ένα λάθος στον υπολογισμό της ισχύος μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του έργου της προμήθειας του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους με περιττά έξοδα.

Τι κάνουμε εμείς:

H Politech Power με μεγάλη εμπειρία στον χώρο των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μπορεί να σας παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες μελέτης και διαστασιολόγησης για τη σωστή επιλογή του κατάλληλου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.