Μελέτη και Διαστασιολόγηση γεννητριών Η/Ζ

Η προμήθεια ενός Η/Ζ δεν είναι εύκολη υπόθεση! Ένα λάθος στην μελέτη και διαστασιολόγηση του μπορεί να δημιουργήσει συνεχείς τριβές με τον προμηθευτή και στο  τέλος το Η/Ζ να μην επαρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες για τις οποίες αγοράστηκε από την αρχή. Από την άλλη, ένα λάθος στον υπολογισμό της ισχύς μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του έργου της προμήθειας του Η/Ζ με περιττά έξοδα.

H POLITECH με μεγάλη εμπειρία στον χώρο τον Η/Ζ μπορεί να σας παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες μελέτης και διαστασιολόγησης για την σωστή επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ