Παραλληλισμός Η/Ζ

Ο παραλληλισμός δύο ή περισσότερων Η/Ζ μεταξύ τους ή και με την ΔΕΗ είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την σωστή και ομαλή υλοποίηση του. Το προσωπικό της POLITECH με χρόνια εμπειρίας στους παραλληλισμούς  είναι ικανό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κάθε έργο παραλληλισμού όσο σύνθετο και να είναι.