Έλεγχος με Θερμογραφία

Στην Politech Power ελέγχουμε τα πάντα, νωρίτερα!

Με κύριο στόχο, την προγνωστική συντήρηση, αλλά και τη συντήρηση βάσει πραγματικής κατάστασης, πραγματοποιούμε θερμογραφικές επιθεωρήσεις από πιστοποιημένους θερμογράφους σε όλο τον εξοπλισμό ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (κινητήρα, γεννήτρια, πεδίο μεταγωγής) με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανής βλάβης και την αποφυγή δαπανηρών εργασιών αποκατάστασης.

Παρέχουμε επίσης πιστοποιημένες επιθεωρήσεις με υπερήχους, για τον σωστό έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του κινητήρα.