Έλεγχος με Θερμογραφία

Προσανατολισμένοι στην προγνωστική συντήρηση και συντήρηση βάση πραγματικής κατάστασης η POLITECH υλοποιεί θερμογραφικές επιθεωρήσεις από πιστοποιημένους Θερμογράφους σε όλο τον εξοπλισμό ενός Η/Ζ (κινητήρα, γεννήτρια, πεδίο μεταγωγής) με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανής βλάβης και αποφυγή δαπανηρών εργασιών αποκατάστασης.

Επίσης παρέχουμε πιστοποιημένες επιθεωρήσεις με Υπερήχους για έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του κινητήρα.

Καλέστε μας για να μάθετε περισσότερα για τους Μη Καταστρεπτικούς Ελέγχους που μπορούμε να υλοποιήσουμε στα Η/Ζ σας.