Κανόνες ασφαλείας για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Στην #PolitechPower βασικό μας μέλημα είναι πάντα η ασφάλεια όλων. Για αυτό φροντίζουμε να ενημερώνουμε πάντοτε για τους γενικούς κανόνες ασφαλείας μαζί με συμβουλές για τη σωστή χρήση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Παρακάτω θα βρείτε:

Γενικές οδηγίες ασφαλείας για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Οδηγίες ασφάλειας για τη χρήση και τη συντήρηση

Βασικές οδηγίες ελέγχου δοκιμής του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε απορία σχετικά με την ασφάλειά σας!
Μένουμε #PoliAsfaleis!

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

 • Πριν βάλουμε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σε λειτουργία, διαβάζουμε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης από το αντίστοιχο manual.
 • Διατηρούμε το χώρο εγκατάστασης καθαρό και φροντίζουμε να αερίζεται επαρκώς.
 • Διατηρούμε επαρκή ελεύθερο χώρο γύρω από την εγκατάσταση, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη κάθε πλευρά του.
 • Φροντίζουμε να διατηρούμε το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εκτός λειτουργίας κατά τον ανεφοδιασμό του και να χρησιμοποιούμε πάντα πετρέλαιο diesel κίνησης.

  Σημαντικό: Το πετρέλαιο θέρμανσης προκαλεί φθορές στον κινητήρα και είναι παράνομο να χρησιμοποιείται για κινητήρες κίνησης.

 • Αν προκληθεί πυρκαγιά στο ηλεκτρικό σύστημα χρησιμοποιούμε μόνο πυροσβεστήρες κατηγορίας BC ή ABC.
 • Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα υλικά κοντά στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
 • Δεν καπνίζουμε και δεν επιτρέπουμε σπινθηρισμούς, φλόγες ή οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάφλεξης κοντά στα καύσιμα ή τις μπαταρίες.

 Οδηγίες Ασφάλειας για τη χρήση και τη συντήρηση

 • Διατηρούμε τα χέρια, τα μαλλιά, τα κοσμήματα και τα ενδύματα μας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
 • Χρησιμοποιούμε μέσα ατομικής προστασίας της ακοής όταν βρισκόμαστε στο χώρο εγκατάστασης.
 • Σιγουρευόμαστε πως το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος είναι εκτός λειτουργίας πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
 • Αποφεύγουμε την επαφή ή κατάποση με καύσιμα, λάδια, ψυκτικά υγρά, λιπαντικά ή ηλεκτρολύτες.
 • Αποφεύγουμε την επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους όταν αυτά είναι ενεργοποιημένα.
 • Σιγουρευόμαστε πως υπάρχει σωστή μόνωση στα συνδεδεμένα καλώδια.

Βασικές οδηγίες ελέγχου δοκιμής του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

 • Ελέγχουμε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο ψυγείο του κινητήρα.
 • Ελέγχουμε τη στάθμη του λαδιού στον κινητήρα.
 • Ελέγχουμε την ένδειξη των οργάνων πίεσης λαδιού, θερμοκρασίας νερού, τάσης, έντασης και συχνότητας ρεύματος κατά τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
 • Σιγουρευόμαστε ότι το φορτίο που τροφοδοτεί το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος δεν είναι μεγαλύτερο από τη δυνατότητά του ούτε μικρότερο από το 40% της ονομαστικής του ισχύος. Έτσι θα αποφύγουμε περιπτώσεις υπερφόρτισης ή υποφόρτισης.

Σε κάθε περίπτωση, το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της Politech Power είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασής σας καθώς και την ασφάλειά σας!