Ενοικίαση και δοκιμές με φορτία

Λόγω της ιδιαιτερότητας των εφεδρικών Η/Ζ η λειτουργία με τα πραγματικά φορτία της εγκατάστασης είναι ελάχιστη και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι λόγο κακής διαστασιολόγησης ή ιδιαιτερότητας της εγκατάστασης τα φορτία της εγκατάστασης είναι λίγα και δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες του Η/Ζ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών όλα τα εφεδρικά Η/Ζ πρέπει να λειτουργούν τακτικά τουλάχιστον με το 40% την ονομαστικής του ισχύς.

Η προληπτική εκκίνηση χωρίς φορτία δεν εξασφαλίζει ότι θα ανταποκριθεί επαρκώς σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος. Η δοκιμή με φορτία σε Η/Ζ και UPS εξασφαλίζει την ετοιμότητα των εφεδρικών πηγών ρεύματος.

Στην POLITECH είτε σαν παροχή σε ολοκληρωμένο συμβόλαιο συντήρησης είτε ως μεμονωμένη ενοικίαση παρέχουμε την δυνατότητα ενοικίασης φορτίου για πραγματικές δοκιμές των Η/Ζ χωρίς να ρισκάρετε να αφήσετε εκτός των κρίσιμα φορτία των εγκαταστάσεων σας.

Οι υπηρεσίες μας αναφορικά με τις δοκιμές με εξωτερικά φορτία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Έλεγχος χώρου για παράδοση και τοποθέτηση του φορητού φορτίου
  2. Ολοκλήρωση σωστών διαδικασιών (σήμανση σε δρόμους όπου απαιτείται, γερανοί, κτλ)
  3. Σύνδεση και δοκιμές των εφεδρικών πηγών ρεύματος (H/Z, UPS)
  4. Αποσύνδεση και απεγκατάσταση του φορτίου
  5. Επανασύνδεση των φορτίων της εγκατάστασης
  6. Παράδοση γραπτής αναφοράς με τα αποτελέσματα.

Οι δοκιμές με εξωτερικά φορτία συστήνεται να γίνονται μια φορά ετησίως προληπτικά ή τουλάχιστον μετά από κάθε σημαντική επέμβαση στο Η/Ζ.

Καλέστε μας τώρα για να οργανώσουμε μαζί τις δοκιμές με φορτία στα Η/Ζ σας.