Αρχική

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

Με διεθνή παρουσία σε πάνω από 40 χώρες και εγκατεστημένη ισχύ πάνω από 420MW τα τελευταία 10 χρόνια η GRUPEL θεωρείται πλέον από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά εργοστάσια παραγωγής Η/Ζ στον κόσμο. Τα προϊόντα που κατασκευάζει η GRUPEL είναι εφεδρικά Η/Ζ από 3 έως 3500KVA, Η/Ζ αερίου, πύργους φωτισμού, μονάδες συμπαραγωγής καθώς και υλοποιεί ειδικές λύσεις για ειδικά έργα και για στρατιωτικές εφαρμογές. H POLITECH είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδος παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες για κάθε ανάγκη.

Μάθε περισσότερα

Η εταιρία

Η POLITECH είναι ο Νο1 συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα
για την προμήθεια εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών σε Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη για την υποστήριξη κρίσιμου εξοπλισμού.
Στόχος μας η αδιάλειπτη λειτουργία των Η/Ζ, η μείωση του κόστους συντήρησης και η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Προστατεύουμε την εγκατάστασή σας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος!

ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Σταθμοί Φόρτισης Αυτοκινήτων

Γεννήτριες Σκαφών

Συντήρηση Η/Ζ

1

2

3