Έλεγχος Ποιότητας Ρεύματος

Με την εξέλιξη των συσκευών των λαμπτήρων οικονομίας, των κινητήρων και των υπολογιστών πολλές φορές τα φορτία που καλείτε να αναλάβει ένα Η/Ζ έχουν πολλές παραμορφώσεις με να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στο Η/Ζ αν δεν έχει γίνει σωστή μελέτη.

Η POLITECH στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων παρέχει πλήρη καταγραφή της ποιότητας του ρεύματος σε μια εγκατάσταση τόσο για την σωστή διαστασιολόγηση ενός Η/Ζ, όσο και για την διάγνωση των αιτιών δυσλειτουργίας ενός Η/Ζ σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση.