Συμβόλαια Συντήρησης Απομακρυσμένου Ελέγχου

Μπείτε τώρα στη νέα εποχή της τεχνικής υποστήριξης!

Στην εποχή του IoT (Internet of Things) η Politech Power καινοτομεί και φέρνει στην ελληνική αγορά τα πρώτα συμβόλαια συντήρησης απομακρυσμένου ελέγχου και 24ωρης υποστήριξης.

Το πρόγραμμα Hawckeye της Politech Power παρέχει διασύνδεση του ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με το κέντρο ελέγχου μας με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Με αυτό τον τρόπο γίνονται απομακρυσμένοι έλεγχοι σε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους του ηλεκτροπαραγωγών ζευγών καθώς επίσης και έλεγχος της ποσότητας καυσίμου για έγκαιρη τροφοδοσία όποτε αυτή απαιτηθεί.

Έτσι, γίνονται οι απολύτως αναγκαίες επισκέψεις με αποτέλεσμα, τόσο τη μείωση των άσκοπων μεταβάσεων και όσο και του τελικού κόστους συντήρησης.