Συμβόλαιο Συντήρησης Απομακρυσμένου Ελέγχου

Στην εποχή του IoT (Internet of Things) η POLITECH καινοτομεί και φέρνει στην Ελληνική αγορά τα πρώτα συμβόλαια συντήρησης απομακρυσμένου ελέγχου και 24ωρης υποστήριξης.

Το πρόγραμμα Hawckeye της POLITECH παρέχει διασύνδεση του Η/Ζ με το κέντρο ελέγχου της POLITECH με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του Η/Ζ. Με αυτό τον τρόπο γίνονται απομακρυσμένοι έλεγχοι σε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους του Η/Ζ καθώς επίσης και έλεγχος της ποσότητας καυσίμου του Η/Ζ για έγκαιρη τροφοδοσία όποτε αυτή απαιτηθεί.

Έτσι, επισκέψεις γίνονται μόνο αυτές που είναι απολύτως αναγκαίες με αποτέλεσμα την μείωση των άσκοπων μεταβάσεων και μείωση του τελικού κόστους συντήρησης.

Καλέστε μας τώρα για να μπείτε και εσείς στην νέα εποχή της τεχνικής υποστήριξης των Η/Ζ.