Συστήματα Απομακρυσμένου Έλεγχου Η/Ζ

Με τα πιο πολλά Η/Ζ η βασική ανησυχία είναι αν θα μπορέσουν να εκκινήσουν και να αναλάβουν τα φορτία μιας εγκατάστασης όταν θα υπάρχει μια γενική διακοπή ρεύματος. Για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του Η/Ζ σε περίπτωση ανάγκης χρειάζεται να ελέγχονται τακτικά παράμετροι όπως στάθμη καυσίμου, κατάσταση μπαταριών, κατάσταση πίνακα αυτοματισμού, emergency stop κτλ.

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τους χρόνους εργασίας για τους ελέγχους και να έχετε μια πλήρη αναφορά όλων των βασικών παραμέτρων ενός Η/Ζ.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του NETBITER της HMS είναι μπορεί να διασυνδεθεί με πολλά διαφορετικά συστήματα (PLC, Controllers, Remote Sensors) το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εφαρμογές υβριδικών συστημάτων για πλήρη έλεγχο όλης της εγκατάστασης.

Τέλος το λειτουργικό σύστημα Argos for PowerGen έχει σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές γεννητριών Η/Ζ με αποτέλεσμα να διαθέτει όλες τις βασικές πληροφορίες και την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου απλά και αξιόπιστα.

Καλέστε μας να σας δείξουμε από κοντά σε πραγματική εφαρμογή τα οφέλη του απομακρυσμένου ελέγχου.