Ενοικιάσεις Εξοπλισμού: Εξωτερικά Φορτία – Πεδία Μεταγωγής – Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη – Μηχανήματα Φίλτρανσης Καυσίμου

Ενοικίαση εξωτερικών φορτίων

Στην Pοlitech Power, παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης φορτίου για πραγματικές δοκιμές, είτε ως μέρος ολοκληρωμένου συμβολαίου συντήρησης είτε ως μεμονωμένη ενοικίαση. Έτσι, αντιμετωπίζεται το ρίσκο της παράλειψης των κρίσιμων φορτίων των εγκαταστάσεών σας.

Η ενοικίαση φορτίου για πραγματικές δοκιμές είναι απαραίτητη για πολλούς λόγους:

Από τη μία, λόγω της ιδιαιτερότητας των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, η λειτουργία με τα πραγματικά φορτία της εγκατάστασης είναι ελάχιστη και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Από την άλλη, η ενοικίαση φορτίου κρίνεται απαραίτητη όταν έχει γίνει κακή διαστασιολόγηση ή η εγκατάσταση έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα φορτία της εγκατάστασης να μην αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών όλα τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πρέπει να λειτουργούν τακτικά τουλάχιστον με το 40% της ονομαστικής τους ισχύος.

Η προληπτική εκκίνηση χωρίς φορτία δεν εξασφαλίζει ότι θα ανταποκριθεί επαρκώς σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος. Η δοκιμή με φορτία εξασφαλίζει την ετοιμότητα των εφεδρικών πηγών ρεύματος.

Οι υπηρεσίες μας αναφορικά με τις δοκιμές με εξωτερικά φορτία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Έλεγχος χώρου για παράδοση και τοποθέτηση του φορητού φορτίου
  • Ολοκλήρωση σωστών διαδικασιών (σήμανση σε δρόμους όπου απαιτείται, γερανοί, κ.ά.)
  • Σύνδεση και δοκιμές των εφεδρικών πηγών ρεύματος
  • Αποσύνδεση και απεγκατάσταση του φορτίου
  • Επανασύνδεση των φορτίων της εγκατάστασης
  • Παράδοση γραπτής αναφοράς με τα αποτελέσματα

Οι δοκιμές με εξωτερικά φορτία συστήνεται να γίνονται μια φορά ετησίως προληπτικά ή τουλάχιστον μετά από κάθε σημαντική επέμβαση στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Στην Politech Power διαθέτουμε φορτία από 300KVA μέχρι και 2000KVA ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη όσο μεγάλη εφαρμογή κι αν έχετε.

Ενοικίαση πεδίων μεταγωγής

Η κρισιμότητα των πεδίων μεταγωγής είναι αδιαμφισβήτητη. Καμία προγνωστική ενέργεια συντήρησης δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των ρελέ και των αυτόματων διακοπτών σε περίπτωση διακοπής.
Το γεγονός ότι τα ρελέ και τα μοτέρ διακοπτών σε ένα πεδίο μεταγωγής είναι μόνιμα υπό τάση, τα καθιστά ευάλωτα σε έντονες μεταβολές στην τάση του δικτύου.

Στην Pοlitech Power μπορούμε να παρέχουμε τη λύση και σε αυτό. Έχουμε δημιουργήσει ένα στοκ από έτοιμα πεδία μεταγωγής από 250Amp – 1600Amp, με σκοπό να καλύψουμε κάθε έκτακτη ανάγκη, όπου απαιτείται άμεσα η σύνδεση πεδίου μεταγωγής μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

Ενοικίαση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Ψάχνετε μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λύση για την παροχή ρεύματος στην επιχείρηση ή την εκδήλωσή σας; Η υπηρεσία ενοικίασης γεννητριών ρεύματος είναι αυτό που ψάχνετε!

Οι ενοικιάσεις γεννητριών ρεύματος παρέχουν μια βολική και ευέλικτη επιλογή για να διασφαλίσετε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να μείνετε χωρίς την ενέργεια που χρειάζεστε.

Με μια μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων μεγεθών και χαρακτηριστικών, αυτές οι ενοικιάσεις παρέχουν την ιδανική λύση για οποιεσδήποτε ανάγκες ισχύος. Από την τροφοδοσία μικρών εκδηλώσεων έως την παροχή εφεδρικής ενέργειας για μια ολόκληρη επιχείρηση, η υπηρεσία ενοικίασης γεννητριών ρεύματος παρέχει την ευκολία και την αξιοπιστία που χρειάζεστε.

Στην Politech Power έχουμε επενδύσει σε συνεργασίες με στόλους ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να είμαστε σε θέση να δώσουμε λύσεις ενοικίασης εξοπλισμού από 30KVA μέχρι και 30.000KVA!

Με γνώμονα την εξασφάλιση σας έχουμε δημιουργήσει πακέτα πρόσθετων υπηρεσιών για σταθερή παροχή εφεδρικής ενέργειας και για παροχή ενέργειας σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο από την ζήτηση. Επιπρόσθετα παρέχουμε και συμβόλαια προμήθεια καυσίμου και απομακρυσμένου ελέγχου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Ενοικίαση Μηχανημάτων Φίλτρανσης Καυσίμου

Το πρόβλημα με την κακή ποιότητα καυσίμων αναμφισβήτητα προκαλεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που παραμένουν ανενεργά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων είναι η καλή διατήρηση του καυσίμου στη δεξαμενή. Το πρώτο μέλημα του κάθε ιδιοκτήτη είναι να έχει καθαρό καύσιμο στη δεξαμενή.

Η αγορά και συντήρηση ενός ολοκλήρου συστήματος φίλτρανσης είναι δαπανηρή.

Η Politech Power διαθέτει μια πλήρη σειρά μηχανημάτων καθαρισμού καυσίμου στα 0,5 micron  για ενοικίαση που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη, από μικρές δεξαμενές μέχρι και μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης.

plug plug