Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα...

Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Για την κάλυψη όλων των αναγκών για παροχή ρεύματος, στην Politech Power προσφέρουμε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ή ακόμα και σε συνδυασμό με ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες). Έτσι, προσφέρουμε λύσεις για πλήρη αυτόνομα συστήματα.

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες

  • Xρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για μεταγενέστερη χρήση.
  • Χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα συστήματα ηλιακής ή αιολικής ενέργειας, για την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται όταν η ζήτηση είναι χαμηλή και την αποδέσμευσή της όταν η ζήτηση είναι υψηλή.
  • Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές, όπως η εφεδρική ενέργεια για σπίτια ή επιχειρήσεις, για να παρέχουν μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας κατά τη διάρκεια διακοπών ή άλλων διαταραχών.

Τύποι μπαταριών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μπαταριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως μπαταρίες μολύβδου-οξέος, ιόντων λιθίου και νικελίου-καδμίου.
Κάθε τύπος έχει τα δικά του μοναδικά χαρακτηριστικά και είναι καταλληλότερος για ορισμένες εφαρμογές.

  • Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος είναι ο πιο κοινός τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Είναι σχετικά οικονομικές και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά είναι επίσης βαριές και έχουν σχετικά χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, πράγμα που σημαίνει ότι καταλαμβάνουν πολύ χώρο για την ποσότητα ενέργειας που μπορούν να αποθηκεύσουν.
  • Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας λόγω της υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, της μεγάλης διάρκειας ζωής και του χαμηλού ρυθμού αυτοεκφόρτισης. Είναι ακριβότερες από τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος, αλλά είναι επίσης ελαφρύτερες και καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο.
  • Οι μπαταρίες νικελίου-καδμίου είναι ένας άλλος τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται μερικές φορές σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό ρυθμό αυτοεκφόρτισης, αλλά δεν είναι τόσο πυκνές σε ενέργεια όσο οι μπαταρίες ιόντων λιθίου και είναι πιο ακριβές στην παραγωγή.

Εφαρμογές

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες ρυθμίσεις, όπως οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές.
Μπορούν να διαστασιολογηθούν ανάλογα με τις συγκεκριμένες ενεργειακές ανάγκες της εφαρμογής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, όπως σφονδύλους ή αντλησιοταμίευση.

Συνολικά, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο των σύγχρονων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του δικτύου, αποθηκεύοντας την πλεονάζουσα ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση.