Χημικές αναλύσεις υγρών

Διαβάστε περισσότερα...

Χημικές Αναλύσεις Υγρών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Η Politech Power, με σαφή προσανατολισμό στην πρόληψη παρά στην αποκατάσταση βλαβών στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, υλοποιεί σε συνεργασία με παγκόσμιο ηγέτη στις αναλύσεις υγρών για προγνωστική συντήρηση, τεχνικές έγκαιρης διάγνωσης με χημικές αναλύσεις σε όλα υγρά του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους: λάδι, πετρέλαιο, αντιψυκτικό. Πάντα με σκοπό να εντοπίζεται έγκαιρα κάθε πιθανή δυσλειτουργία στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.

Τα οφέλη των χημικών αναλύσεων είναι:

  • Εντοπίζουν εγκαίρως μικρά προβλήματα, προλαμβάνοντας το να μετατραπούν σε σημαντικές και δαπανηρές  βλάβες
  • Βοηθούν στην πρόγνωση της διάβρωσης του μηχανήματος και της διάρκειας ζωής του
  • Βοηθούν στη δημιουργία πλήρους ιστορικού κατάστασης, ώστε να χρησιμοποιείται για την πρόγνωση απόδοσης του μηχανήματος
  • Αυξάνουν την αξία του μηχανήματος παρέχοντας πλήρες ιστορικό συντηρήσεων και επεμβάσεων.