Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Συντήρησης (Hellenic Maintenance Society) HMS