Βήματα τεχνικού ελέγχου καλής λειτουργίας Η/Ζ

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε την ετοιμότητα και την καλή λειτουργία ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους;

Ετοιμάσαμε για σας έναν πλήρη οδηγό με τα βασικά βήματα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, που θα δημοσιευθεί στο blog μας σε 2 μέρη. Για να γνωρίζετε ποια είναι η λίστα με τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να πραγματοποιούνται ώστε και η δική σας εγκατάσταση να συνεχίζει τη λειτουργία της απρόσκοπτα.

Είναι σημαντικό όλες οι εργασίες να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες των ειδικών και τις οδηγίες που αναφέρονται στα εγχειρίδια του εκάστοτε κατασκευαστή Η/Ζ. Με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των τεχνικών όσο και των μηχανημάτων.

Εμπιστευτείτε την Politech Power για τεχνικές εργασίες και συντηρήσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών!

Η Politech Power με ιδιαίτερα έμπειρο τεχνικό προσωπικό και πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και συντηρήσεων σε ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα για κάθε εργασία που αναλαμβάνει. Οι τεχνικοί μας είναι άριστα εκπαιδευμένοι στα μεγαλύτερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και στόχος τους είναι να φέρουν εις πέρας κάθε μικρό ή μεγαλύτερο έργο.

Καλέστε μας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε και για τη συντήρηση του δικού σας κρίσιμου εξοπλισμού.

Σε αυτό το πρώτο μέρος θα δούμε όλες τις εργασίες που αφορούν στα παρακάτω συστήματα του Η/Ζ:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ

Δ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΨΥΞΗΣ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

1. Έλεγχος στάθμης και κατάστασης λαδιού.

Ελέγχεται ο δείκτης λαδιού του κινητήρα, καθώς η στάθμη θα πρέπει να είναι στο υψηλότερο σημείο και το λάδι σε καλή κατάσταση. Με τον έλεγχο αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε αν υπάρχει πιθανή εισροή νερού στο σύστημα λίπανσης από κάποια διαρροή ή από την εξάτμιση του κινητήρα (νερά βροχής) αφού θα έχει αλλάξει η κατάσταση του αναμειγμένο με το νερό. Και φυσικά με το βήμα αυτό ελέγχουμε αν ο κινητήρας «καίει λάδια» ή έχουμε κάποια διαρροή λαδιού, σε περίπτωση που η στάθμη δεν είναι κανονική.

2. Έλεγχος κολάρων.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο των κολάρων για τυχόν διαρροές, σφίγγουμε όσα χρειάζονται και τα ξαναελέγχουμε όταν ξεκινήσουμε το Η/Ζ. Σε περίπτωση εκτεταμένης φθοράς γίνεται αντικατάσταση του/των κολάρων.

3. Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως.

Ελέγχουμε τους ακροδέκτες που είναι συνδεμένοι στη βαλβίδα, αν έχουν χαλαρώσει ή καταστραφεί και στη συνέχεια αφού έχουμε θέσει το Η/Ζ εντός λειτουργίας κάνουμε μια γέφυρα μεταξύ του ακροδέκτη (wk) της βαλβίδας και του σασί (-). Τότε θα πρέπει το Η/Ζ να σταματήσει και να ανάψει η ενδειξη της ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

4. Ένδειξη οργάνου πιέσεως.

Γράφουμε την ένδειξη του οργάνου πιέσεως λαδιού. Η πίεση θα πρέπει να κυμαίνεται από 35psi (2.5bar) μέχρι 70psi (5bar).

5. Καθαρισμός υγροποίησης αναθυμιάσεων.

Καθορίζουμε τις υγροποιημένες αναθυμιάσεις στα διάφορα μέρη του κινητήρα.

6 & 7. Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού

Αλλαγή σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κινητήρα.

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

1. Έλεγχος στάθμης πετρελαίου.

Σημειώνουμε την ένδειξη στάθμης από τον δείκτη στάθμης που υπάρχει πάνω στη δεξαμενή και κάνουμε και οπτικό έλεγχο ανοίγοντας την τάπα της δεξαμενής πετρελαίου. Με αυτόν τον τροπο επιβεβαιώνουμε ότι η ένδειξη του δείκτη στάθμης είναι σωστή, δηλαδή το φλοτέρ του δουλεύει σωστά.

2. Έλεγχος κολάρων.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο των κολάρων για τυχόν διαρροές, σφίγγουμε όσα χρειάζονται και τα ξαναελέγχουμε όταν εκκινήσει το Η/Ζ. Σε περίπτωση εκτεταμένης φθοράς γίνεται αντικατάσταση του/των κολάρων.

3. Καθαρισμός προφίλτρου και αποστράγγιση νερού.

Καθαρίζουμε το προφίλτρο, εάν υπάρχει, και κάνουμε αποστράγγιση νερού ξεβιδώνοντας την τάπα που υπάρχει στο φίλτρο.

4. Καθαρισμός αερισμού δεξαμενής.

Καθαρίζουμε τον αερισμό δεξαμενής. Πρόκειται για μια τρύπα στην τάπα της δεξαμενής ή στον κορμό της δεξαμενής όπου βιδώνει η τάπα.

5. Έλεγχος πεταλούδας και συνδέσεων ρυθμιστή (govemor).

Κάνουμε οπτικό έλεγχο στην πεταλούδα και στις συνδέσεις του ρυθμιστή για να δούμε αν είναι στη σωστή θέση και αν υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις.

6-8. Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου και έλεγχος αντλίας και μπεκ

Αλλαγή και έλεγχος σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κινητήρα.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ.

1. Καθαρισμός φίλτρου αέρος.

Κάνουμε καθαρισμό του φίλτρου αέρος χρησιμοποιώντας τον φορητό φυσητήρα.

2. Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο των αεραγωγών και κολάρων για φθορές και τυχόν

διαρροές, σφίγγουμε όσα χρειάζονται και τα ξαναελέγχουμε όταν εκκινήσει το Η/Ζ. Σε περίπτωση εκτεταμένης φθοράς γίνεται αντικατάσταση του/των κολάρων.

3. Έλεγχος αερισμού γεννήτριας.

Ελέγχουμε τον αερισμό της γεννήτριας αν εξακολουθεί να είναι καλός ή αν έχει καλυφθεί ο χώρος από αντικείμενα που εμποδίζουν τον αερισμό του Η/Ζ.

4. Έλεγχος και λίπανση TURBO.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο του TURBO για τυχόν φθορές. Για τη λίπανση (αν απαιτείται) ακολουθούνται οι οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κινητήρα.

5. Αλλαγή φίλτρου αέρος.

Αλλαγή σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κινητήρα και ανάλογα με τις συνθήκες καθαρότητας του αέρα στον χώρο του Η/Ζ.

Δ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΟΨΥΞΗΣ.

1. Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού.

Ανοίγουμε την τάπα του ψυγείου και ελέγχουμε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού. Το ψυγείο θα πρέπει να είναι γεμάτο μέχρι επάνω με ψυκτικό υγρό.

2. Έλεγχος κολάρων

Κάνουμε οπτικό έλεγχο των κολάρων για τυχόν διαρροές, σφίγγουμε όσα χρειάζονται και τα ξαναελέγχουμε όταν εκκινήσουμε το Η/Ζ. Σε περίπτωση εκτεταμένης φθοράς γίνεται αντικατάσταση του/των κολάρων.

3. Έλεγχος ψυγείου.

Κάνουμε οπτικό έλεγχο του ψυγείου για να δούμε αν είναι καθαρές οι κυψέλες ή αν χρειάζονται καθαρισμό. Καλύτερος έλεγχος κυψελών γίνεται με χρήση δέσμης φωτός (π.χ. με φακό).

4. Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού.

Ελέγχουμε τους ακροδέκτες που είναι συνδεμένοι στη βαλβίδα αν έχουν χαλαρώσει ή καταστραφεί και στη συνέχεια, αφού έχουμε θέσει το Η/Ζ εντός λειτουργίας, κάνουμε μια γέφυρα μεταξύ του ακροδέκτη (wk) της βαλβίδας και του σασί (-). Κάνοντας αυτό το Η/Ζ θα πρέπει να σταματήσει και να ανάψει η ενδειξη της ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ.

5. Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού.

Γράφουμε την ένδειξη του οργάνου θερμοκρασίας νερού. Παρακολουθούμε την ένδειξη θερμοκρασίας νερού η οποία θα πρέπει να ανεβαίνει καθώς ζεσταίνεται ο κινητήρας και να σταθεροποιηθεί στους 85 – 95 οC, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη λειτουργία του θερμοστάτη του κινητήρα.

6. Έλεγχος ιμάντων.

Ελέγχουμε τους ιμάντες αν είναι φθαρμένοι ή χαλαροί. Αν χρειάζεται, γίνεται τάνυση των ιμάντων σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κατασκευαστή.

7. Έλεγχος αντλίας ψυκτικού υγρού.

Ελέγχουμε την αντλία ψυκτικού υγρού για τυχόν διαρροές.

8. Έλεγχος/ Αλλαγή ψυκτικού υγρού.

Ελέγχουμε την πυκνότητα του ψυκτικού υγρού. Συμπληρώνουμε ή αντικαθιστούμε όλο το υγρό του κυκλώματος σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου συντήρησης του κινητήρα.

Η συνέχεια στο δεύτερος μέρος.

Καλέστε μας στο 210981321 για να συζητήσουμε πώς μπορεί η Politech Power να υποστηρίξει τη συντήρηση και τον τεχνικό έλεγχο και για τη δική σας εγκατάσταση.