Δεξαμενές καυσίμου Η/Ζ

Το σημαντικότερο στοιχείο που χρειάζεται ένα Η/Ζ για να λειτουργεί σωστά είναι η παροχή καθαρού καυσίμου. Για τον λόγο αυτό η POLITECH σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις για εγκαταστάσεις εξωτερικών δεξαμενών σύμφωνα πάντα ευθυγραμμισμένες με την Ελληνική νομοθεσία ώστε να καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές.

Παρέχουμε από απλές πλαστικές δεξαμενές καυσίμου με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για ασφαλή και νόμιμη αποθήκευση καυσίμου μέχρι και ειδικές κατασκευές μεταλλικών δεξαμενών ώστε να καλύπτουν κάθε εφαρμογή. Επίσης παρέχουμε στην Ελληνική αγορά και ειδικές δεξαμενές για αποθήκευση και μεταφορά καυσίμου της DESO και της TransCube.

Τέλος στα πλαίσια ολοκληρωμένων λύσεων η POLITECH σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες σε υπάρχουσες δεξαμενές ώστε να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για αποθήκευση του καυσίμου.

Ενδεικτικά ορισμένες επεμβάσεις είναι η δημιουργία αναμονών καθαρισμού σε δεξαμενές βάσης σε Η/Ζ, η μελέτη του αερισμού για μείωση των υγροποιήσεων του αέρα, η θερμομόνωση εξωτερικών δεξαμενών και πολλά άλλα.

Καλέστε μας να βελτιώσουμε μαζί την υφιστάμενη εγκατάσταση σας ή να σχεδιάσουμε από την αρχή την βέλτιστη λύση για αποθήκευση καυσίμου σας.