Συμβόλαια Συντήρησης Γεννητριών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Ακόμα και οι καλύτερες γεννήτριες χρειάζονται τακτικό έλεγχο και συντήρηση για να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Μια εφεδρική πηγή ρεύματος που δεν συντηρείται και δεν λειτουργεί σωστά όταν θα χρειαστεί δεν έχει και λόγο ύπαρξης!

Η Politech Power με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και Πιστοποίηση ISO 9001:2015, για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της, παρέχει διάφορους τύπους συμβολαίων με σκοπό να καλύψει κάθε διαφορετική ανάγκη σε κάθε εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Με στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές στην Ελλάδα, διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών για να εξασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Βασικές υπηρεσίες και προϊόντα των πρωτοποριακών συμβολαίων μας:

  • Γενικός λειτουργικός έλεγχος ετοιμότητας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
  • Ετήσια γενική συντήρηση
  • Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με ειδικές εκπτώσεις
  • Αναλώσιμα συντήρησης
  • 24ωρό βλαβοληπτικό κέντρο διαχείρισης κλήσεων
  • ΔΩΡΕΑΝ 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη
  • Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης εντός 3 ωρών