Κοινωνικές Δράσεις

Κάθε χρόνο η POLITECH επιλέγει μια οργάνωση και την στηρίζει. Έπειτα από προσεκτική ανάλυση των προτάσεων που έρχονται από το προσωπικό της εταιρείας ή τους πελάτες μας, επιλέγουμε κάθε έτος μια οργάνωση που θεωρούμε ότι θα ωφεληθεί περισσότερο. Προσέχουμε να επιλέγουμε κάθε χρόνο διαφορετική οργάνωση, ώστε να εξασφαλίζεται ποικιλία δράσεων

«Για το Χαμόγελο του παιδιού» – Δεκέμβριος 2020

Ευχαριστήρια-Επιστολή-απο-ΧΑΜΟΓΕΛΟ