Κοινωνικές Δράσεις

Κάθε χρόνο η POLITECH επιλέγει μια οργάνωση και την στηρίζει. Έπειτα από προσεκτική ανάλυση των προτάσεων που έρχονται από το προσωπικό της εταιρείας ή τους πελάτες μας, επιλέγουμε κάθε έτος μια οργάνωση που θεωρούμε ότι θα ωφεληθεί περισσότερο. Προσέχουμε να επιλέγουμε κάθε χρόνο διαφορετική οργάνωση, ώστε να εξασφαλίζεται ποικιλία δράσεων