Καθαρισμός Δεξαμενής Βάσης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Η καθαριότητα της δεξαμενής βάσης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους είναι η πιο σημαντική βάση για την καλή λειτουργία της.

Η ελλιπής συντήρηση και έλεγχος των πετρελαίων σε ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος μπορούν να προκαλέσουν, εκτός από τη ζημιά στο κύκλωμα καυσίμου, και σαν φυσικό επακόλουθο την αχρήστευση των δεξαμενών βάσης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Η ιδιαιτερότητά τους, με τα πολλά εσωτερικά διαφράγματα και τις μηδενικές οπές καθαρισμού, τις καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολες στον καθαρισμό τους. Πολλές φορές συστήνεται λανθασμένα η εύκολη λύση της κατάργησής της και τοποθέτηση εξωτερικής δεξαμενής, η οποία όμως χρήζει ειδικών προδιαγραφών και πιστοποιήσεων από την αρμόδια Πυροσβεστική αρχή για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος όπως το να χαθεί η αυτονομία του.

Η Politech Power, θέλοντας να δώσει λύσεις στους πελάτες της, είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει ειδικό μηχάνημα καθαρισμού εσωτερικής δεξαμενής βάσης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Μήπως ήρθε η ώρα να ενημερωθείτε για το νέο πρωτοποριακό σύστημα καθαρισμού εσωτερικών δεξαμενών;