Διαγνωστικοί έλεγχοι πετρελαίου

Η ποιότητα του καυσίμου ενός Η/Ζ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του. Οι αλλαγές στα καύσιμα με την προσθήκη του biodiesel και η εξέλιξη των κινητήρων έχουν φέρει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα όπως κολλημένες αντλίες, φραγμένα φίλτρα, αδυναμία ανάληψης φορτίων κτλ.

Τις περισσότερες φορές το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερα δαπανηρές ενέργειες όπως αντικατάσταση δεξαμενών, αντικατάσταση καυσίμου κάθε 6 μήνες, τοξικά χημικά πρόσθετα κτλ. Προτείνεται ακόμα από ορισμένα συνεργεία και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης το οποίο εκτός από ακατάλληλο για τα Η/Ζ είναι και παράνομο από την Ελληνική νομοθεσία και επισύρει ιδιαίτερα βαριά πρόστιμα.

Στην POLITECH έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε προγράμματα διαγνωστικών ελέγχων και χημικών αναλύσεων με Πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 ώστε να εντοπίζουμε ακριβώς το πρόβλημα και να δίνουμε την κατάλληλη λύση με τον αποδοτικό τρόπο.