Συμβόλαια Προμήθειας Καυσίμου

Η προμήθεια καυσίμου για ένα εφεδρικό Η/Ζ δεν είναι τόσο απλή υπόθεση όσο δείχνει. Ο διαχειριστής ενός Η/Ζ έχει να υπολογίσει πολλές παραμέτρους όπως ποιότητα καυσίμου, ασφαλής μεταφορά στα Η/Ζ, έγκαιρη παραγγελία στον προμηθευτή ώστε να εξασφαλίσει διαθεσιμότητα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής δεν θα μείνει το Η/Ζ από καύσιμο.

Η POLITECH στα πλαίσια παροχής ολοκληρωμένων λύσεων παρέχει ολοκληρωμένο συμβόλαιο προμήθειας καυσίμου στους πελάτες της με σκοπό να αφαιρέσει όλα τα παραπάνω προβλήματα από τον διαχειριστή.

Οφέλη από το συμβόλαιο προμήθειας καυσίμου για τον διαχειριστή

 1. Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου
 2. Επιβεβαίωση της ποιότητας καυσίμου με την χρήση διαγνωστικών τεστ επιτόπου στον πελάτη
 3. Ασφαλής μεταφορά ανεξάρτητα από τα λίτρα παραγγελίας και παράδοση σε κάθε σημείο
 4. Δέσμευση χρόνων παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τα συμβόλαια παρέχουν ενδεικτικούς χρόνους παράδοσης
  • Έως 6 ώρες για πολύ κρίσιμες εφαρμογές όπως, νοσοκομεία, data centers, τηλεπικοινωνίες κτλ.
  • Έως 12 ώρες σε κρίσιμες εφαρμογές όπως, εταιρείες παραγωγής, κτίρια γραφείων κτλ.
  • Έως 24 ώρες για κατοικίες κτλ.
 5. Απλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας καυσίμου από έναν προμηθευτή
 6. Δυνατότητα σύνδεσης της δεξαμενής με σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου για έλεγχο της στάθμης καυσίμου και έγκαιρης ειδοποίησης για ανάγκη προμήθειας.

Καλέστε μας τώρα για να συζητήσουμε τις ανάγκες στην προμήθεια καυσίμου.