Συμβόλαια Προμήθειας Καυσίμου

Η προμήθεια καυσίμου για ένα εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος δεν είναι απλή υπόθεση!

Ο διαχειριστής ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους έχει να υπολογίσει πολλές παραμέτρους, όπως την ποιότητα του καυσίμου, την ασφαλή μεταφορά στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, αλλά και την έγκαιρη παραγγελία στον προμηθευτή ώστε να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του καυσίμου και κατ’ επέκταση την αδιάλειπτη λειτουργία.

Η Politech Power σας παρέχει ολοκληρωμένα συμβόλαια προμήθειας καυσίμου, με στόχο να αφαιρέσει όλα αυτά τα προβλήματα από τον διαχειριστή.

Τι θα κερδίσετε:

 • Εγγυημένη ποιότητα καυσίμου
 • Επιβεβαίωση της ποιότητας καυσίμου με τη χρήση διαγνωστικών τεστ επιτόπου στον πελάτη
 • Ασφαλή μεταφορά, ανεξάρτητα από τα λίτρα παραγγελίας και παράδοση σε κάθε σημείο
 • Δέσμευση χρόνων παράδοσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  Τα συμβόλαια παρέχουν ενδεικτικούς χρόνους παράδοσης:
  • Έως 6 ώρες για πολύ κρίσιμες εφαρμογές όπως, νοσοκομεία, data centers, τηλεπικοινωνίες
  • Έως 12 ώρες σε κρίσιμες εφαρμογές όπως, εταιρείες παραγωγής, κτίρια γραφείων
  • Έως 24 ώρες για κατοικίες
 • Απλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας καυσίμου από έναν προμηθευτή
 • Δυνατότητα σύνδεσης της δεξαμενής με σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου για έλεγχο της στάθμης καυσίμου και έγκαιρης ειδοποίησης για ανάγκη προμήθειας.